4-dniowy Kurs Mistrzowski dla Śpiewaków

Odsłony: 5473

 

Bogdan Makal foto4.dniowy 

Kurs Mistrzowski dla Śpiewaków


w ramach
XIX Międzynarodowego Festiwalu
"Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn"
Sopot 2018

 

Dyrektor artystyczny: Dariusz S. Wójcik
Dyrektor programowy:
dr Jacek Szymański

 

  

Termin: 
poniedziałek-czwartek
10-13 września 2018

 

Miejsce realizaji kursu: 

SALA KOLUMNOWA
przy Parafii Garnizonowej 
pw. Św. Jerzego

Sopot, ul. Kościuszki 1

                                          

prof. dr hab. Bogdan Makal

 

 

Pedagodzy prowadzący mogą zadecydować o zmianie godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą dwa razy dziennie z godzinną przerwą na posiłek.

O czasie pracy z uczestnikami4.dniowego Kursu Mistrzowskiego dla Śpiewaków decydują pedagodzy prowadzący.

                                                                                                                                                                                                                                                 dr Jacek Szymański

 

Jacek Szymański KURS 2018A

Uczestnicy Kursu pracować będą pod kierunkiem dwóch wybitnych pedagogów:

prof. dr. hab. Bogdana Makala /AM Wrocław/ 

dr. Jacka Szymańskiego /Gdańsk/

 

Matylda Rogowska - pianista akompaniator

 

Przedmiotem 4.dniowego Kursu Mistrzowskiego dla Śpiewaków jest aria i pieśń kompozytorów światowych od baroku do współczesności ze szczególnym naciskiem na muzykę polskąz uwagi na Jubileusz 100-lecia odzyskania Nieodległości. Mile widziany arie i pieśni polskich kompozytorówDo udziału w kursie należy zgłosić 2 pieśni i 2 arie, w tym obowiązkowo jeden utwór polski.

 

 

  

 

4.dniowy Kurs Mistrzowski dla Śpiewaków
zwieńczy koncert „Canto amore mio” z udziałem Uczestników Kursu.

 

TERMIN KONCERTU:

piątek, 14 września 2018

 

MIEJSCE KONCERTU:

Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu

Sopot, ul. Kościuszki 25/27

 

ZGODNIE Z REGULAMINEM KURSU MISTRZOWSKIEGO DLA SPIEWAKÓW

opłata za czynny udział w 4-dniowym Kursie Mistrzowskim dla Śpiewaków

 

w ramach
XIX Międzynarodowego Festiwalu
"Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn" Sopot 2018

 

wynosi 500 PLN
(słownie: pięćset złotych 00/100).

 

Kwotę w wysokości 500 PLN

proszę wpłacić najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r.

NA KONTO

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku,

80-278 Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 45/1

Nr konto: Kasa Stefczyka nr: 13 7999 9995 0652 3778 1304 0001

 

z dopiskiem:

OPŁATA ZA KURS MISTRZOWSKI DLA ŚPIEWAKÓW

w ramach
XIX Międzynarodowego Festiwalu "Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn" Sopot 2018.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Uczestnicy na własny koszt zapewniają sobie przejazd, nocleg i wyżywienie.

Organizatorzy na prośbę osób, które zgłaszają chęć czynnego udziału w Kursie

mogą pomóc w znalezieniu miejsc noclegowych na terenie Sopotu.

 

Sugestie noclegowe (kwatery prywatne):

Sopot, ul. 3 Maja – tel. 691 260 712 (40 zł. za dzień)

Sopot, ul. Obrońców Westerplatte - tel. 662 618 780 (60 zł. za dzień)

 

banner loga na strone TO

Poleć